АЛДААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ :

ЭНЭ БЛОГ УСТГАГДСАН БАЙНА : araatan.miniih.comМинийх.ком